www_polimedia www_explores home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DZIEŃ ODKRYWCÓW – 8. INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY 

27.05.2017 (godz. 11.00 - 18.00) RZESZÓW

 Organizatorzy: Stowarzyszenie EXPLORES, firma POLIMEDIA
 
.................................................................................................................................

Ciekawostki i pokazy naukowe z astronomii, robotyki, interaktywne eksperymenty z fizyki, chemii, matematyki, a także prezentacje historyczne, geologia i paleontologia.

W tym roku miasteczko piknikowe, zlokalizowane będzie jak zwykle w centrum Rzeszowa, w okolicach Rzeszowskiego Zamku.

Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” i  firma Polimedia, organizuje przedsięwzięcie pod nazwą „Dzień Odkrywców” - Interaktywny Piknik Wiedzy. Celem imprezy, organizowanej w formie rodzinnego pikniku jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicznej w przystępny i atrakcyjny sposób. Odbyło się dotychczas 7 edycji, które w latach 2010-2016 zgromadziły liczne rzesze pasjonatów nauki i techniki.

Wœród uczestników – wystawców dominują instytucje i organizacje działające w obszarze edukacji nieformalnej oraz uczelnie wyższe i koła naukowe. Liczną grupę uczestników stanowią firmy lotnicze oraz branża energetyczna. Swoją działalnoœć prezentują także organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne związane z edukacją i popularyzacją wiedzy. Wystawcy przyjeżdżają na Piknik do Rzeszowa z całej Polski: Warszawy, Krakowa, Gdyni, Wałbrzycha, Łodzi, Białegostoku. Najliczniej reprezentowane jest oczywiœcie Podkarpacie. Uczestnikami były też ekipy z Belgii, Ukrainy i Węgier.

Przedsięwzięcie, co roku cieszy się ogromną popularnoœcią wœród mieszkańców Rzeszowa i regionu. Przez teren Pikniku w ciągu 7 godzin trwania imprezy przewija się szacunkowo kilka tysięcy osób. Przybywają zarówno grupy zorganizowane ze szkół jak i całe rodziny.

Zgodnie z założeniami projektu, przystąpiliœmy do planowania i prac programowych nad kolejną edycją imprezy, którą planujemy zorganizować 27 maja 2017 roku pod nazwą „Dzień Odkrywców – 8. Interaktywny Piknik Wiedzy”.

Nasz projekt to już znane na forum krajowym wydarzenie w obszarze popularyzacji wiedzy naukowej. Biorąc pod uwagę zainteresowanie jakie wygenerowały dotychczasowe edycje Dnia Odkrywców, oraz ogromną frekwencję wœród odwiedzających jaką odnotowaliœmy, możemy œmiało mówić o olbrzymim potencjale medialnym i promocyjnym.

Więcej na https://www.facebook.com/piknikwiedzydzienodkrywcow/

Zapraszamy!


 

 

zamknij