www_polimedia www_explores home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 czerwca 2018, RZESZÓW - Al. Powstańców Warszawy 12

godz. 11.00 - 18.00 - Piknik - wydarzenie główne

przed Budynkiem V Politechniki Rzeszowskiej

godz. 18.30 - Spotkanie z Wiktorem Niedzickim

- Gościem Specjalnym w Auli V1 Budynku V Politechniki Rz

Interaktywne prezentacje, konkursy, wystawy, wykłady. Wszędzie wstęp wolny!

Organizatorem 9. edycji Dnia Odkrywców jest firma POLIMEDIA (od 2010 r. - 1. edycji Dnia Odkrywców ponosząca pełną odpowiedzialność organizacyjną oraz prawno-formalno-finansową za event wraz z wypełnieniem wszystkich zobowiązań sponsorskich, twórca i właściciel znaku "Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy" – objętego prawem ochronnym nr. 297686 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej) .

Tegorocznym Partnerem Organizacyjnym jest Stowarzyszenie ArsScientia, z którym POLIMEDIA w 2016 r. stworzyła i z powodzeniem prowadzi pierwszą w Rzeszowie Pracownię Warsztatowej Edukacji Nieformalnej EXPERYMENATRIUM 3Z – Zobacz!, Zbuduj!, Zademonstruj! oraz inne liczne projekty popularyzujące naukę.

Głównym Partnerem Merytorycznym jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie.

Patronat honorowy Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydenta Miasta Rzeszowa,  Marszałka Województwa Podkarpackiego, Polskiej Agencji Kosmicznej, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty oraz Discovery Science.

.................................................................................................................................

Cykliczna impreza popularyzująca naukę i technikę w formie rodzinnego pikniku, która w latach 2010-2017 (od 1. do 8. edycji) zlokalizowana była w centrum miasta w okolicach Rzeszowskiego Zamku i Polskiego Radia Rzeszów.
Ze względu na podjętą współpracę Organizatorów tegorocznej 9. edycji Dnia Odkrywców z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, zadecydowano o przeniesieniu naukowego eventu na tereny przy PRz.
 
Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców, a jego celem jest zwiększenie zainteresowania nauką techniką oraz nowoczesnymi metodami przekazywania wiedzy poprzez sensoryczny, interaktywny model edukacji. Założeniem jest atrakcyjne ukazanie procesów, zjawisk i obowiązujących praw  natury, a także osiągnięć nauki i techniki w celu rozbudzenia naturalnej ciekawości świata, wskazania nauki i techniki jako źródła ciekawych i intrygujących poszukiwań, samorealizacji oraz wskazania drogi realizacji kariery zawodowej dla przyszłych inżynierów, techników i lekarzy.

Wydarzenie jest miejscem do prezentowania dorobku naukowego, innowacyjnego i poziomu technologicznego lokalnych firm i instytucji, promocją ich potencjału i możliwości.
Przedsięwzięcie, co roku cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Rzeszowa i regionu. Przez teren Pikniku w ciągu 7 godzin trwania imprezy przewija się szacunkowo kilka tysięcy osób. Przybywają zarówno grupy zorganizowane ze szkół jak i całe rodziny.
Nasz projekt to już znane na forum krajowym wydarzenie w obszarze popularyzacji wiedzy naukowej. Biorąc pod uwagę zainteresowanie jakie wygenerowały dotychczasowe edycje Dnia Odkrywców, oraz ogromną frekwencję wśród odwiedzających jaką odnotowaliśmy, możemy śmiało mówić o olbrzymim potencjale medialnym i promocyjnym.

...............................................................................................................................

W tym roku prezentować będą swoje osiągnięcia koła naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Będzie zatem fizyka, chemia, robotyka, wzornictwo przemysłowe, awionika, logistyka, informatyka, inżynieria środowiska i biotechno-logia. Nie zabraknie też wysokich napięć i pokazów transformatorów Tesli. Dorobek naukowy i popularnonaukowy, projektowy i konstrukcyjny kół naukowych techników, szkół podstawowych, średnich i uczelni wyższych.

Grupy rekonstrukcji historycznych będą prezentować stroje dawne, przedmioty codziennego użytku, a także uzbrojenie ochronne i ofensywne ze swoich epok - od wczesnego średniowiecza po XIX wiek. Nie zabraknie także widowiskowych pojedynków wojów, zbrojnych czasów krucjat i rycerstwa epoki Grunwaldu.

Będzie można spotkać się ze sztuką - malarstwem, rzeźbą, metaloplastyką, ceramiką i... muzyką. A także wrócić się do  "Zabawek z duszą z okresu PRL-u".

Zamierzamy zaakcentować dwie rocznice jakie w tym roku mamy okazję obchodzić: 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 160 lat kolei w Rzeszowie.

Spotkamy się też z JUTREM, bo jak mawiał Sławomir Mrożek - "Jutro to dziś - tyle że jutro".

Będą liczne atrakcje dla najmłodszych, trochę starszych i zupełnie dorosłych:)
Tradycyjnie od 5 do 105 lat.

Więcej na https://www.facebook.com/piknikwiedzydzienodkrywcow/

Zapraszamy Wszystkich - Uczestników i Odwiedzających!

Przeczytaj jakie atrakcje czekać na Ciebie będą w Pasażach:
Nauki, Techniki, Kultury i Sztuki oraz Skwerze Historii